PDA

Επιστροφή στο Forum : Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - 17 ΙανουαρίουYaryalitsa
16.01.2008, 15:33
Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

17 Ιανουαρίου


http://www.ec-patr.org/eikones/saints/img/m_anthony0.jpg

Ο Μέγας Αντώνιος, ο αρχηγός του μοναχικού βίου, γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 251 μ.Χ. (ή το 264). Σαν παιδί ο Αντώνιος παρουσίασε πλούσια εσωτερικά χαρίσματα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και πλούσιοι χριστιανοί. Δυστυχώς, όταν ο Αντώνιος ήταν 20 περίπου ετών, οι γονείς του πέθαναν, αφήνοντας ορφανούς αυτόν και την μικρότερη αδερφή του. Ο ’γιος Αντώνιος ανέλαβε έτσι την επιμέλεια της αδερφής του χωρίς όμως � παρά την μεγάλη λύπη του � να σταματήσει στιγμή να ασχολείται με την Αγία Γραφή και τον Θεό.

Έτσι όταν άκουσε την ευαγγελική φωνή «Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι», την έκανε αμέσως πράξη. Μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα και την γονική του περιουσία στους φτωχούς, εγκατέλειψε την τύρβη του κόσμου και αναχώρησε στην έρημο έχοντας αφήσει την αδερφή του στις φροντίδες ενός παρθεναγωγείου με ενάρετες γυναίκες. Επί είκοσι χρόνια αντιμετώπισε απίστευτους πειρασμούς. Νύχτα και ημέρα έκανε ασκητικούς αγώνες με τους οποίους νέκρωσε τα σκιρτήματα των παθών, έφτασε στον βαθμό της απάθειας, υπερβαίνοντας τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Οι ενάρετες πράξεις του έγιναν γνωστές και έφεραν πλήθος μιμητών, ώστε η έρημος μεταμορφώθηκε σε πόλη. Σε αυτήν την «πόλη» ο Μέγας Αντώνιος ήταν ο νομοθέτης και ιδρυτής του μοναχικού βίου. Στην έρημο γνώρισαν τον ’γιο Αντώνιο, ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος, μάλιστα, έγραψε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Αλλά και οι πιστοί που δεν ήταν στην έρημο απόλαυσαν τους καρπούς της αρετής του Μεγάλου Αντωνίου. Όταν ο Μαξιμίνος το 312 έκανε διωγμό κατά των Χριστιανών και θανάτωσε πολλούς, ο Μέγας Αντώνιος πήγε και βοήθησε και παρηγόρησε τους πιστούς. Όταν η Εκκλησία ταρασσόταν από τους Αρειανούς, ο Μέγας Αντώνιος κατέβηκε με ζήλο στην Αλεξάνδρεια το 335 μ.Χ. και αγωνίστηκε για την Ορθοδοξία. Κατάφερε μάλιστα με την χάρη που είχαν οι λόγοι του να επαναφέρει πολλούς απίστους στην Ορθοδοξία.

Ζώντας έτσι, έγινε πρότυπο αρετής και κανόνας των μοναζόντων. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 17 Ιανουαρίου 356 μ.Χ. σε ηλικία 105 ετών. Η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Αγίου Αντωνίου στις 17 Ιανουαρίου.

Aπολυτίκιο του Αγίου Αντωνίου:
Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή ευθείαις ταις τρίβοις επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεω, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιο του Αγίου Αντωνίου:
Τους βιωτικούς, θορύβους απωσάμενος, ησυχαστικώς τον βίον εξετέλεσας, τον Βαπτιστήν μιμούμενος, κατά πάντα τρόπον οσιώτατε. Συν αυτώ ουν σε γεραίρομεν, Αντώνιε Πάτερ, των Πατέρων κρηπίς.

http://www.matia.gr/7/72/7203/7203_3_8.html

Yaryalitsa
16.01.2008, 15:45
Saint Anthony the Great,
the Anchorite of Egypt,
and
The Father of All Monks


Our venerable and God-bearing Father Saint Anthony the Great was born in to a wealthy family in upper Egypt about 254 AD. Also known as Anthony of Egypt, Anthony of the Desert, and Anthony the Anchorite, he was a leader among the Desert Fathers, who were Christian monks in the Egyptian desert in the 3rd and 4th centuries AD. The Orthodox Church celebrates his feast on January 17.

Life of St. Anthony
Most of what we know about the life of St Anthony is in the Greek vita (Life of Antony) by Athanasius, circulated in Latin. Several surviving homilies and epistles of varying authenticity provide scant autobiographical detail.


http://www.greek-icons.org/icons_saints/images/anthony_the_great_egypt.jpg

Anthony was born near Herakleopolis Magna in Upper Egypt in 251 to wealthy parents. When he was eighteen years old, his parents died and left him with the care of his unmarried sister. In 285, he decided to follow the words of Jesus who had said: "If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven; and come, follow Me." (Matthew 19:21). Anthony gave his wealth to the poor and needy, and placed his sister with a group of Christian virgins, a sort of proto-nunnery at the time.

The moniker "Father of Monasticism" is misleading, as Christian monasticism was already being practiced in the deserts of Egypt. Ascetics commonly retired to isolated locations on the outskirts of cities. Anthony is notable for being one of the first ascetics to attempt living in the desert proper, completely cut off from civilization. His anchoritic (isolated) lifestyle was remarkably harsher than his predecessors. By the 2nd century there were also famous Christian ascetics, such as Saint Thecla. Saint Anthony decided to follow this tradition and headed out into the alkaline desert region called the Nitra in Latin (Wadi El Natrun today), about 95 km west of Alexandria, some of the most rugged terrain of the Western Desert.

Also note that pagan ascetic hermits and loosely organized cenobitic communities that the Hellenized Jewish philosopher Philo of Alexandria described as the Therapeutae in the first century, were long established in the harsh environments by the Lake Mareotis close to Alexandria, and in other less-accessible regions. Philo understood: for "this class of persons may be met with in many places, for both Greece and barbarian countries want to enjoy whatever is perfectly good." (Philo, De vita contemplativa, written c. 10)

http://www.greek-icons.org/texts-papers/synaxaries-saints-lives/life-saint-anthony-the-great.html

Yaryalitsa
16.01.2008, 16:00
Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

17 Ιανουαρίου


http://www.sthermans.ca/icons/anthony.jpg http://static.flickr.com/40/87593486_f758204764.jpg

http://www.journeywithjesus.net/Essays/St_Anthony_The_Great_16th_Century_Russian_Icon_sm. jpg http://www.byzantines.net/byzcathculture/icons/coptic03_stanthony.jpg