Υπάρχει μέλλον για τη νεολαία ;

Ποια είναι τα σωστά μέτρα ;

Έχετε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς;

Τι πρέπει να γίνει ; Πως τα βλέπετε τα πράγματα ;