Το νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα συντάχθηκε από ομάδα Ελλήνων από όλο
τον κόσμο σε συνεργασία με Νομικούς.
Έχει σημασία να το κατανοήσουμε, να το οικειοποιηθούμε και να το διεκδικήσουμε.
Είναι προς όφελος μας, προς όφελος του ελληνισμού !

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!!


Κίνημα Αληθινής Δημοκρατίας: Νέο Αναθεωρημένο Σύνταγμα