Ημερομηνία αποστολής αίτησης : 16/08/2011

Εθνικότητα : Ελληνική

Τύπος βίζας : Partner (Temporary and Permanent) (subclass 820 and 801)

Κατάθεση απο Ελλάδα / Αυστραλία : Αυστραλία

Επισυνάψατε ιατρικές εξετάσεις : Όχι

Επισυνάψατε ποινικό μητρώο : Ναι

Ημερομηνία απόδοσης Migration File Number: 16/08/2011

Ημερομηνία αντιστοίχησης του Case Officer (C.O.) :

Ημερομηνία απόχτησης της βίζας : 05/03/2012

16/08/2011: Εκδόθηκε αυθημερόν η Brindging Visa A, χωρίς δικαιώματα εργασίας.
13/10/2011: Αίτηση για μεταβολή με δικαιώματα εργασίας στην Brindging Visa, εφόσον η σύζυγος σπουδάζει και δεν έχουμε μεγάλα εισοδήματα.
17/10/2011: eMail με έγκριση της αίτησης. Τα δικαιώματα εργασίας ξεκινούν στις 2/11/2011, όταν δηλαδή σταματήσει να ισχύει η eVisa (3 μήνες) και ξεκινήσει η ισχύς της Brindging.
22/01/2012: Μου ζητήθηκαν ιατρικές εξετάσεις και κάποια συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία στάλθηκαν με courier στις 17/02/2012.