Νέα βίζα για μετανάστευση στην Αυστραλία

Η Αυστραλία, η τυχερή χώρα όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν αρκετοί, εξακολουθεί να προσελκύει χιλιάδες μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και πολλούς ομογενείς, λόγω της ποιότητας ζωής και των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρει.


Η χώρα, θέλοντας να φέρει ακόμη περισσότερους μετανάστες με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα, θα θεσπίσει μια νέα άδεια παραμονής και θα αλλάξει τα κριτήρια για μια παλαιότερη.

Επιχειρηματική Άδεια Παραμονής

Η χώρα θα θεσπίσει μια νέα άδεια παραμονής, την Επιχειρηματική Άδεια Παραμονής (Entrepreneur Visa). Θα αφορά επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες και οικονομικό υπόβαθρο, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει $200,000 από συγκεκριμένο τρίτο παράγοντα , οι οποίοι καλούνται να «επενδύσουν» τις ιδέες τους στην Αυστραλία.

Οι προϋποθέσεις για την έγκριση της συγκεκριμένης άδειας παραμονής (Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188), Entrepreneur Stream) είναι:  • Ο αιτών ή η αιτούσα να είναι κάτω των 55 ετών, αν και συγκεκριμένες πολιτείες ή επικράτειες μπορούν να παραβλέψουν το ηλικιακό όριο ανάλογα με την επιχειρηματική ιδέα
  • Καλή γνώση της Αγγλικής
  • Να δραστηριοποιείται ή να προτίθεται να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη χώρα
  • Να προταθεί από κυβέρνηση πολιτείας ή επικράτειας της Αυστραλίας

Η Επιχειρηματική Άδεια Παραμονής, θα αρχίσει να ισχύει από τον Νοέμβριο του 2016.

Greek | SBS Your Language