Η εργασία σε καθημερινή βάση


Η εικόνα είναι ελεύθερη σύνθεση, βασισμένη σε πρωτότυπο υλικό,
κυρίως χαρακτικά του 16ου ως 19ου αιώνα


H εργασία κατά την Oθωμανική περίοδο, όπως και σήμερα, ήταν μια δραστηριότητα που σφράγιζε την καθημερινότητα και την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Στην ύπαιθρο, οι εργασίες των ραγιάδων ήταν ως επί το πλείστον αγροτικές, αποφέρουσες λίγα έσοδα και επιβαρυμένες με μεγάλη φορολογία. Στην πόλη, οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας είχαν την ευκαιρία να αναδειχθούν κοινωνικά μέσα από τις εμπορικές δραστηριότητες. Oι αγορές τους λειτουργούσαν ως οικονομικά κέντρα αλλά και ως επικοινωνιακοί κόμβοι. Tέλος, το σπίτι ήταν ένας ακόμη χώρος εργασίας αφενός υποστηρικτικός των υπόλοιπων επαγγελματικών δραστηριοτήτων αφετέρου με αυτόνομη παραγωγή δικού του οικιακού προϊόντος.