Καλησπέρα στο φόρουμ! Κατοικώ τους τελευταίους 4 μήνες μήνες στην Γερμανία . Το θέμα μου είναι , έχω βρει ένα wohnung ( πείρα και τα κλειδιά σήμερα) και με την βοήθεια του hausemeister κατάφερα να μου πλήρωση το νομική το job center , την Τετάρτη έχω ραντεβού μαζι τους ( η γυναίκα μου δεν είναι μαζί μου είναι στην Ελλάδα με το παιδί ,αλλά το παιδί έχω καταφέρει να το γράψω εδώ ) και μου ζητάνε ( απ' ότι μου είπανε από οικογένεια πλευρά ,γιατί τα γερμανικά μου δεν καλά και για αυτό μιλανε αυτοί για μένα) να γράψω την καινούρια διεύθυνση κατοικίας ( εδώ έχω ένα θέμα στο ότι δεν ξέρω αν θα μου ζητήσουν διαβατήριο τις κόρης μου , που το έχω Ελλάδα μαζί με το παιδί) και υπεύθυνη δήλωση από την γυναίκα μου γράφοντας " ότι εγώ η .... Δεν δουλεύω πουθενά , δεν περνώ από κάπου κάποιο εισόδημα , ότι έχω την τάδε γνώση γερμανικής γλώσσας καιβοταν έρθω θα βρω άμεσα δουλεια" , όλο αυτό με έχει ανχοσει... Γνωρίζετε αν όλα αυτό είναι σωστά που μου είπανε και αν υπάρχει που μπορείτε να προτείνετε. Ευχαριστώ !!