Μόνο που εδώ λειτουργούν ...Ελληνικά! Αν είναι να πάρεις επιστροφή σου λένε ότι δεν θα στην δώσουν αν πρώτα δεν το ξαναψάξουν (άσχετα αν το σύστημα το έχει ψάξει αυτόματα υποτίθεται). Συνήθως το ψάξιμο διαρκεί πάρα πολύ. Σε περίπτωση δε που το κράτος σου χρωστάει επιστροφή ΦΠΑ παίρνει και μέχρι 2 χρόνια να στον επιστρέψει αλλά εν τω μεταξύ σου ζητάει μετά βδελυγμίας τυχών χρέη που έχεις προς αυτό άσχετα αν αυτό σου χρωστάει περισσότερα. Και φυσικά ούτε λόγος για συμψηφισμό!