24ωρο: Νέο, ιστορικό ρεκόρ στην πασιέντζα σημειώθηκε στην εφορία Κοζάνης


24ωρο: Νέο, ιστορικό ρεκόρ στην πασιέντζα σημειώθηκε στην εφορία Κοζάνης