5 Δεκεμβρίου
Αγίου Σάββα


Ο Όσιος Πατήρ ημών Σάββας ο Ηγιασμένος εγεννήθη κατά το έτος 439 από της Χριστού Γεννήσεως υπό γονέων ευσεβών και πλουσίων, του Ιωάννου και της Σοφίας, εις την κώμην Μουταλάσκην της Καππαδοκίας. Ο πατήρ του, στρατιωτικός ων και αναγκασθείς να μεταβή μετά της συζύγου του Σοφίας εις την Αλεξάνδρειαν δια υπηρεσιακούς λόγους, ανέθεσε την ανατροφήν του μικρού Σάββα εις τον εκ μητρός θείον του Ερμίαν, ότε ο Άγιος ήτο πέντε μόλις ετών.


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο ΗγιασμένοςΗ Κοίμηση του Αγίου Σάββα!Το θαύμα της ανάβλυσης του αγιάσματος απο την Παναγία στον Αγιο Σάββα!Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος