Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω για πόσο καιρο ισχύει το ταμείο ανεργίας
αν δεν βρίσκει κάποιος δουλειά;