Μπορείτε να πάτε στην Ευρώπη με ... το δίπλωμα που έχετε;;;

Πολλοί από εσάς θα αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν με την άδεια οδήγησης σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης...Από τις 19 Ιανουαρίου 2013 όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ πρέπει να έχουν τη μορφή πλαστικής "πιστωτικής κάρτας", σύμφωνα με τυποποιημένο ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Οι ισχύουσες άδειες θα εξακολουθούν να ισχύουν, όμως θα πρέπει να αντικαθίστανται από το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα κατά την ανανέωσή τους, ή το αργότερο μέχρι το 2033.

Πριν λοιπόν εγκατασταθείτε σε μια νέα χώρα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η άδεια οδήγησής σας, δεν έχει λήξει.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα, μπορείτε να οδηγείτε εκεί με την
άδεια που ήδη έχετε μέχρι τη λήξη ισχύος της.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε μέχρι το 2033 το αργότερο όλες οι ισχύουσες άδειες οδήγησης να είναι σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα.

Στην περίπτωση που έχετε άδεια οδήγησης αορίστου διάρκειας, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τη χώρα διαμονής σας γι το ποια χρονική στιγμή θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με άδεια σύμφωνη προς το ευρωπαϊκό υπόδειγμα που προαναφέρθηκε.

Η άδειά σας μπορεί να ανανεωθεί (ή να αντικατασταθεί με άδεια άλλης χώρας) μόνο από τις αρχές της χώρας διαμονής σας.

Μετά την αντικατάσταση της άδειας από τη χώρα διαμονής, θα υπόκεισθε στους ίδιους κανόνες με τους υπηκόους της χώρας αυτής όσον αφορά την περίοδο ισχύος, τις ιατρικές εξετάσεις και άλλες προϋποθέσεις της άδειας.

Αν στη χώρα της σημερινής σας διαμονής έχετε ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που εκδόθηκε σε αντικατάσταση άδειας την οποία είχε εκδώσει χώρα εκτός ΕΕ, και επιθυμείτε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ με τη νέα σας άδεια , δεν είναι σίγουρο ότι η εν λόγω άδεια θα αναγνωριστεί εκεί, δεδομένου ότι αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα της ΕΕ.Για το λόγο αυτό συνίσταται να ενημερωθείτε απ τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας για τη διαδικασία αναγνώρισης αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που σας χορηγείται όταν παραδίδετε την αρχική σας άδεια πρέπει να περιέχει έναν κωδικό ο οποίος υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης της αρχικής άδειας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ταξινόμηση αυτοκινήτου και τα σχετικά τέλη κυκλοφορίας. Εάν λοιπόν διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά σκοπεύετε να διαμείνετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για λιγότερο από έξι μήνες, δεν χρειάζεται να ταξινομήσετε εκεί το αυτοκίνητό σας ή να πληρώσετε τέλη. Το αυτοκίνητό σας θα εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο στη χώρα της μόνιμης κατοικίας σας.

Προσοχή όμως, εάν διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διάστημα μικρότερο από 6 μήνες και δεν έχετε ταξινομήσει το αυτοκίνητό σας εκεί, μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο να δανείσετε ή να εκμισθώσετε το αυτοκίνητό σας σε κάτοικο της χώρας αυτής.

Βέβαια μπορείτε να δανείσετε το αυτοκίνητό σας σε φίλους ή συγγενείς σας που έχουν έρθει να σας επισκεφθούν, αρκεί βέβαια να μην είναι κάτοικοι της νέας σας χώρας.

Εάν μένετε σε άλλη χώρα για περισσότερο από 6 μήνες, πρέπει να τη δηλώσετε ως νέο τόπο κατοικίας σας και πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα διαμονής σας.

Εάν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας, θα χρειαστεί να το ταξινομήσετε και να καταβάλετε τα προβλεπόμενα τέλη στη νέα σας χώρα.

Συνήθως, οφείλετε να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας εντός 6 μηνών. Προτού φύγετε, πρέπει να ζητήσετε από τις αρχές της νέας σας χώρας να σας ενημερώσουν για το πότε ξεκινά να υπολογίζεται η περίοδος διαμονής σας στη χώρα αυτή και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ταξινόμηση στη χώρα αυτή.

Πριν βέβαια μετακομίσετε σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας αυτής για το αν η προθεσμία για την ταξινόμηση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Εάν βέβαια μένετε σε άλλη χώρα μόνον λόγω σπουδών, δικαιούστε να οδηγείτε εκεί το αυτοκίνητό σας χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε ή να καταβάλετε τέλη. Θα πρέπει βέβαια να είστε εγγεγραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας αυτής.

24ωρο: Μπορείτε να πάτε στην Ευρώπη με ... το δίπλωμα που έχετε;;;