Πώς μπορώ να βάλω υπογραφή;
Πίνακας Ελέγχου - Επεξεργασία Υπογραφής

Πώς μπορώ να βάλω ένα avatar;

Πίνακας Ελέγχου - Επεξεργασία Avatar