Ένας Έλληνας που μας έκανε περήφανους στη Σουηδία...JOB GR: Κατέκτησε τη Σουηδία μια ελληνική start up