Γεια σας,

Έχω στα χέρια μου το έντυπο D1 το οποίο πρέπει να στείλω στην αρμόδια Βρετανική υπηρεσία (DVLA), ώστε να ανταλλάξω το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης με βρετανικό. Εκτός από το ελληνικό δίπλωμα θα πρέπει να τους στείλω ταχυδρομικώς και ένα γνήσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα μου. Δέχονται ταυτότητες από χώρες τις ΕΕ αλλά διευκρινίζουν οτι δε δέχονται πλαστικοποιημένα έγγραφα (laminated documents). Το θέμα είναι οτι η ελληνική ταυτότητα είναι πλαστικοποιημένη από τι στιγμή που την παίρνεις, και αναρωτιέμαι αν θα γίνει δεκτή.

Έχει κάνει κανείς τη διαδικασία αυτή στέλνοντας ελληνική ταυτότητα; Δέχονται και διαβατήριο αλλά δεν θα θελα να στείλω ταχυδρομικώς ένα τόσο σημαντικό έγγραφο.

Ευχαριστώ.