τα συμβόλαια ειναι αορίστου χρόνου με 3 μήνες ειδοποίηση συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να φύγεις, θα πρέπει όμως η να ενημερώσεις 3 μήνες πριν ή να πληρώσεις 3 μήνες και να φύγεις.
Δεν χρειάζεται να περιμένεις να συμπληρωθεί χρόνος.
Οι 3 μήνες ειδοποίησης μην σε ανησυχούν, αν προσέξεις στις αγγελίες πολλά σπίτια προς ενοικίαση γράφουν οτι είναι διαθέσιμα μετά από δύο ή και τρις μήνες, οπότε μία η άλλη