Καλησπέρα,
Το θέμα μου είναι, ότι έχω πελαγώσει λίγο με την στόχευση θέσης, αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας στην Γερμάνια.
Δηλαδή δεν έχω βρει, βάσει των χαρακτηριστικών που περιγραφώ παρακάτω, σε ποιες θέσεις, και που, θα μπορούσα να αναζητήσω εργασία. Δεν ξέρω, είναι τόσο εξειδικευμένο αυτό που κάνω?
Θεωρείται, ότι λόγο ηλικίας, απορρίπτεται η οποιαδήποτε προσπάθεια?
Ηλεκτρονικά, έχω ήδη προσπαθήσει (μιλάμε για πάνω από 100 αιτήσεις), χωρίς αποτέλεσμα. ….
Εν ολίγοις η κατάσταση έχει ως έξης:
Εγώ: Κοντεύω 49 πλέον ετών με πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγου Ενεργειακής Τεχνικής.
Κύριο αντικείμενο στο οποίο εργάστηκα και, εργάζομαι ακόμη από το 1998 σε ένα ενεργειακό κέντρο (ΝΠΙΔ), είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την ενέργεια - Σχεδιασμός Ενεργειακών Βάσεων Δεδομένων - Υπηρεσίες ενεργειακής τεκμηρίωσης, κυρίως όσο αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Οι γνώσεις στην Γερμανική είναι σε επίπεδο Β2 χωρίς όμως πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.
Η σύζυγος :
Nηπιαγωγός, με προϋπηρεσία περίπου 10 ετών σε Δημοτικούς και κρατικούς σταθμούς, χωρίς όμως γνώση γερμανικών, ούτε αγγλικών.
Η κόρη:
Α’ Γυμνασίου με 3 χρόνια αγγλικά και 2 περίπου (τα βασικά ) στα Γερμανικά.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Ingenieur für Erneuerbare Energien
Energieeffizienz