Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί χρειάζεστε όλοι, μα όλοι οι πανέξυπνοι Ελ την σφραγίδα της χάγης, εφόσον τα κρατικά έγγραφα αναγνωρίζονται στην γερμανία απευθείας μόνο με μια μικρή μετάφραση; Στην δε περίπτωση της αναγνώρισης πτυχίου πανεπιστημίου, χρειάζονται το πτυχίο Λυκείου, αμετάφραστο έτσι όπως είναι σκέτο, απλά όλα αυτά μια επικύρωση από το δημαρχείο της Γερμανίας που ανήκει ο καθένας.

Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία σκέψης, γι αυτό είμαστε ο πάτος της Ευρώπης, λες και θα μεταναστεύουμε από χώρα σε χώρα.