Πώς μπορώ να πάρω steuerliche Identifikationsnummer;
Είναι απαραίτητος o steuerliche Identifikationsnummer στην υπογραφή συμβολαίου κατοικίας ;
Το συμβόλαιο κατοικίας κατατίθεται στην εφορία ατη γερμανία;