Συγκεκριμένα για την εταιρία συμβουλευτικής Job and Practice, αν υπάρχει κάποιος που να ξέρει χειροπιαστά αν είναι κανονική επιχείρηση ή απάτη διότι έχω έρθει σε επαφή και μαζί τους αλλά και με πιθανό εργοδότη μέσω τους και θα ήθελα να ξέρω τί παίζει.