Αν θέλω να εργαστώ σε ένα MacDonald's ή εργοστάσιο πχ.για να ξεκινήσω είναι εύκολο?παιρνουν άτομα δηλ.?Και επίσης τι επίπεδο σουηδικών πρεπει να μάθω πριν έρθω στη χώρα?