Καλησπέρα,

Κοντεύω τα 50, να υποθέσω ότι είναι αδύνατον πλέον?
Θεωρείται, ότι λόγο ηλικίας, απορρίπτεται η οποιαδήποτε προσπάθεια?
Ηλεκτρονικά, έχω ήδη προσπαθήσει (μιλάμε για πάνω από 100 αιτήσεις), χωρίς αποτέλεσμα. ….
Εν ολίγοις η κατάσταση έχει ως έξης:
Εγώ: Κοντεύω 49 πλέον ετών με πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγου Ενεργειακής Τεχνικής.
Κύριο αντικείμενο στο οποίο εργάστηκα και, εργάζομαι ακόμη από το 1998 σε ένα ενεργειακό κέντρο (ΝΠΙΔ), είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την ενέργεια - Σχεδιασμός Ενεργειακών Βάσεων Δεδομένων - Υπηρεσίες ενεργειακής τεκμηρίωσης, κυρίως όσο αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Οι γνώσεις στην Γερμανική είναι σε επίπεδο Β2 χωρίς όμως πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.
Η σύζυγος :
Nηπιαγωγός, με προϋπηρεσία περίπου 10 ετών σε Δημοτικούς και κρατικούς σταθμούς, χωρίς όμως γνώση γερμανικών, ούτε αγγλικών.
Η κόρη:
Β’ Γυμνασίου με 4 χρόνια αγγλικά και 3 περίπου στα Γερμανικά(επιπεδο περιπου Β1).

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,