Παγωμένα Κύματα - Frozen Waves
Παγετώνας; - Glacier?

Θεαματικά Σχέδια στον Πάγο!
Spectacular Shapes in the ice!

Photos by: Dionys Moser