Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής ως αυτοαπασχολούμενοι !

Πάτα εδώ !Η Σουηδική Επιτροπή Μετανάστευσης.