Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Εννοείται ότι επικύρωση πρέπει να γίνει και στο Ελληνικό έγγραφο και στο μεταφρασμένο...???
Οποιοσδήποτε δικηγόρος κάνει γι αυτή την επικύρωση...???