Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) προσφέρει μαθήματα "Business Γερμανικά" δωρεάν για τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο λεγόμενο πρόγραμμα ΕΚΤ BAMF. Τα μαθήματα συνδυάζουν μαθήματα γερμανικών με την επαγγελματική κατάρτιση.

Όλες η πληροφορίες εδώ BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Deutsch lernen - Deutsch für den Beruf: Das ESF-BAMF-Programm