Τα μέλη, εφόσον διατηρούν υπογραφή,
θα πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτή να είναι διακριτική
και να μην έχει προσβλητικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο.
Απαγορεύονται σύνδεσμοι και γραφικά.