Το USD / JPY ήταν σε θέση να σπάσει τη σημαντική αντίσταση των 91,8 και σήμερα επιστρέφοντας στα 92,26

Η σημασία αυτού του επιπέδου είναι τόσο από την υψηλή και την περιοχή αντίστασης της 22 Δεκεμβρίου και τη περιοχή υποστήριξης των 8-13 Ιουλιου.
Αυτό το ζεύγος ανεβαίνει στο απότομο κανάλι του και άμεση προτεραιότητα είναι το υψηλό 93,28 της 7 Σεπτέμβρη

Η σημερινή υποστήριξη βρείσκετε στην περιοχή 91,8.