Σύνήθως είναι βραχείας διάρκειας: 6 – 12 συναντήσεις. Είναι εστιασμένη γύρω από ένα συγκεκριμένο αίτημα του ζευγαριού.

Το ζευγάρι, αρχικά δίνει πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο της σχέσης τους ( γενικές συνθήκες, ιδιαιτερότητες συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, ιστορία σχέσης),στην συνέχεια μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες καθοδηγείται ώστε να εστιάσει σε συγκεκριμένο τομέα της σχέσης στον οποίο θέλει να επιφέρει βελτιώσεις/ αλλαγές, ή να πάρει αποφάσεις και γύρω από αυτό δομούνται οι θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Δίνεται έμφαση στην αναγνώριση και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της σχέσης, καθώς και στην βελτίωση της επικοινωνίας (διευκόλυνση ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων, εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση, στην σαφή έκφραση και γενικά σε επικοινωνιακές δεξιότητες).