Το Προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, απευθύνει κάλεσμα προς τους Απανταχού Έλληνες,
να ενισχύσουν την εκστρατεία για το «Ταμείο Στήριξης της Ελλάδας» που δημιουργήθηκε για την μείωση
του δημόσιου χρέους της χώρας.
Ο Ελληνισμός, απανταχού της γης, αγαπάει και στηρίζει πάντοτε με κάθε τρόπο την Ελλάδα,
ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές. Στην παρούσα, κρίσιμη για τα οικονομικά της πατρίδας μας στιγμή,
καλούμε όλους τους ομογενείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Διαβάστε όλο το άθρο: http://www.sae.gr/?id=18980&o=0&tag=...λλάδας»

Προεδρείου ΣΑΕ για την Συμμετοχή στην Εκστρατεία για το «Ταμείο Στήριξης της Ελλάδας»