ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Στο CNN γίνεται ψηφοφορία γιά την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας ...

http://www.topix.com/forum/world/mac...AAFN23PMGMJ147

ΨΗΦΙΣΤΕ ΟΛΟΙ και διαδώστε το σε όλους ...