Καλησπέρα.Κάτι βεβαιώσεις-συστατικές επιστολές τύπου voucher,εδδε πρακτική μετράνε αξίζει να τις μεταφράσεις,χρειάζεται; γνωρίζει κάποιος να μου πει.