Υπάρχει πιθανότητα να έρθω για δουλειά στην εν λόγω πόλη. Υπάρχουν Έλληνες?