Όποιος ξέρει από αγροτικές εργασίες (κυρίως αγελάδες γλακτοπαραγωγής)
και γνωρίζει λίγα Γερμανικά
υπάρχει μία κενή θέση σε Ελβετική φάρμα για άμεση πρόσληψη.
Παρέχεται διαμονή και διατροφή και μισθός μεταξύ 1000-1500€ καθαρά, ανάλογα την εμπειρία.
Η διάρκεια είναι περίπου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου