Εδώ μπορείτε να γράφετε ότι έχει σχέση για την εύρεση κατοικίας στην Νορβηγία !