Έθιμο των Φώτων.
Οι νέοι του χωριού αναλάμβαναν να μεταφέρουν τις εικόνες από όλες τις
εκκλησίες του χωριού και από όλα τα εξωκλήσια στην πλατεία του χωριού,

όπου θα γινόταν ο Αγιασμός των Φώτων. Χωρίζονταν σε ομάδες.

Κάθε ομάδα θα έφερνε τις εικόνες από τις εκκλησίες που θα οριζόταν.
Συνήθως τρεις ομάδες της Παναγιάς και του Αη Νικόλα, του Αη Θανάση με

το Χαϊρι και του Αη Ταξιάρ(χ)η.


Στο δρόμο ψάλλανε δυνατά το "Κύριε Ελέησον".

Στο δρόμο γινόταν εναλλαγή των εικόνων ώστε όλοι να μεταφέρουν,
όλες τις εικόνες. Όταν έφταναν στο χωριό, έμπαιναν από τρεις διαφορετικές
εισόδους. Κάθε ομάδα ψάλλοντας προσπαθούσε να ακουστεί περισσότερο.
Ταυτόχρονα έφταναν έξω από την εκκλησία όπου ενωμένοι πια έκαναν τρεις
γύρους ψάλλοντας. Κατόπιν έμπαιναν στην πλατεία όπου ήταν
συγκεντρωμένες όλες οι εικόνες από τα σπίτια του χωριού
για να αρχίσει ο Αγιασμός των Φώτων.

Οι εικόνες θα παρέμειναν στην κεντρική εκκλησία
μέχρι τη μέρα της Αναλήψεως.

Την ημέρα του Αγιασμού των εικόνων κάθε σπίτι έφερνε και την εικόνα του
σπιτιού, βασιλικό, νερό στο μπραγατσούλι και αλάτι στην πλατεία.
Εκεί αφού γινόταν ο αγιασμός όλοι έπαιρναν αγιασμένο νερό, βασιλικό και
αλάτι για το σπίτι. Θα το χρησιμοποιούσαν για να δώσουν και στα ζώα τους,
αλλά και για τυχόν αρρώστιες που θα αντιμετώπιζαν στην οικογένεια.

Πηγή:http://www.delino.gr/