Ένας άθεος έκανε τη βόλτα του
στο δάσος, θαυμάζοντας όλα αυτά..........