Ανακάλυψε την αρχή του «90/10»
Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου (ή τουλάχιστον τον τρόπο που αντιμετωπίζεις καθημερινές καταστάσεις).
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στις παρουσιάσεις μου και σας εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο.