Τι εθνικότητος είναι ο Αδάμ και η Εύα;

Click onto:..............Adam_kai_Eva.pps to read.
Κάνετε κλικ στο:......Adam_kai_Eva.pps για να το διαβάσετε.