Οι χαρακτήρες του παραμυθιού είναι φανταστικοί και ουδεμία σχέση έχουν με πραγματικά πρόσωπα.
Οποιαδήποτε ομοιότητα είναι απλή σύμπτωση...