Μάταλα - Κρήτη

Γνωστή από τη δεκαετία του ’70 με τους χίππις. Oι σπηλιές σήμερα προστατεύονται από την Aρχαιολογική Yπηρεσία.