Χαιρετε, γνωρίζω από συγγενείς μου ότι στην Ιταλία υπάρχει η δυνατότητα για μετανάστες να μπορούν να φέρουν και τους συνταξιούχους γονείς τους ως οικογενειακή συνένωση. Οι συνταξιούχοι γονείς μπορούν να παίρνουν σύνταξη από εκεί (Ιταλία) χωρίς κάποια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και χωρίς συνταξιμα ένσημα, τη δικαιούνται μόνο λόγω του ότι κάνουν συνένωση με τα παιδιά τους για να είναι κοντά τους. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για τη Γερμανία; ευχαριστώ!