PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόσκληση για Στράτευση στο Στρατό Ξηράςsteangle
27.08.2007, 15:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

* Από το Στρατολογικό Γραφείο της περιοχής του ο νεοσύλλεκτος θα λάβει το σημείωμα κατάταξης. Σ' αυτόαναγράφεται η ημέρα και η ώρα που πρέπει να παρουσιαστεί σε μία συγκεκριμένη Μονάδα - Στρατόπεδο (Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων). Αυτή η ημερομηνία δεν πρέπει για κανένα λόγο να παραβιαστεί, γιατί αν κάποιος καταταγεί εκπρόθεσμα θα έχει τις συνέπειες της ανυποταξίας.
* Αν αρρωστήσει και δε μπορεί να καταταγεί, για να μην κηρυχθεί ανυπότακτος, να απευθυνθεί αμέσως στο Στρατολογικό του γραφείο.
* Αν νοσηλεύεται, κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη, σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, υποχρεούται μόλις εξέλθει από αυτό, να προσκομίσει Πιστοποιητικό Νοσηλείας στο Στρατολογικό γραφείο.
* Αν είναι ικανός Πρώτης ( Ι1 ) ή Δεύτερης ( Ι2 ) κατηγορίας και δεν έχει προκριθεί ως Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός (ΥΕΑ), αν και έχει γραμματικές γνώσεις απόφοιτου Λυκείου ή ισότιμης Σχολής και άνω, να υποβάλει στο αρμόδιο Στρατολογικό του γραφείο, σχετικό αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων, για να προκριθεί ως ΥΕΑ και να καθορισθεί ενδεχομένως άλλη Μονάδα κατάταξης.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ

* Για να καταταγεί ο νεοσύλλεκτος πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το σημείωμα κατάταξης που του έστειλε το Στρατολογικό γραφείο.
* Αν έχει προκριθεί ως ΥΕΑ πρέπει επιπλέον των παραπάνω να έχει μαζί του αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων και πρόσφατο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄.
* Επίσης, να έχει μαζί του ακτινογραφία θώρακα που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Στρατιωτικό ή Κρατικό Νοσοκομείο. Η ακτινογράφηση γίνεται δωρεάν με την επίδειξη φωτοαντιγράφου του σημειώματος κατάταξης σε οποιοδήποτε Στρατιωτικό ή Κρατικό Νοσοκομείο.
* Συνιστούμε στο Νεοσύλλεκτο να μην πάρει πολλά πράγματα μαζί του. Για όλα όσα χρειάζεται φροντίζει ο Ελληνικός Στρατός με εξαίρεση κάποια προσωπικά είδη που επιθυμεί να έχει μαζί του.
* Απαγορεύεται να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς, οινοπνευματώδη ποτά, φωτογραφικές μηχανές, ραδιόφωνο, προκηρύξεις και έντυπα που έχουν σκοπό κάθε είδους προσηλυτισμό.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝ

* Για την πρώτη μετακίνηση του νεοσύλλεκτου προς το ΚΕΝ δεν είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί οικονομικά. Αν επιθυμεί να κινηθεί με έξοδα της Υπηρεσίας, να απευθυνθεί έγκαιρα στο Φρουραρχείο ή αν δεν υπάρχει , στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, απ' όπου θα πάρει την προβλεπόμενη κατάσταση επιβίβασης.
* Αν θέλει μπορεί να κινηθεί με οποιοδήποτε μέσο με δικά του έξοδα.

Κινήσεις-Μεταφορές με καταστάσεις επιβιβάσεως κατά τη διάρκεια της θητείας

* Στους οπλίτες που υπηρετούν θητεία, χορηγούνται Καταστάσεις Επιβιβάσεως (Κ.Ε.) μετ' επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν με οποιαδήποτε μορφής άδεια, από τη Μονάδα που υπηρετούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε αριθμό που δεν θα υπερβαίνει, τον εκάστοτε ακέραιο αριθμό του υπολογιζόμενου ημίσεως των προβλεπομένων μήνων θητείας (π.χ. θητεία 12 μηνών - Κ.Ε. μέχρι 6, θητεία 9 μηνών-Κ.Ε. μέχρι 4, θητεία 6 μηνών - Κ.Ε. μέχρι 3).
* Από το σύνολο των δικαιουμένων Κ.Ε. το ακέραιο ήμισυ αυτών (π.χ. θητεία 12 μηνών - 3 Κ.Ε., μειωμένη θητεία 9 μηνών - 2 Κ.Ε., μειωμένη θητεία 3 μηνών - 0 Κ.Ε.) είναι δυνατό να χορηγούνται με μέσο μετακίνησης τα αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας ή αεροπορικής εταιρείας ελληνικού νησολογίου, που εκτελεί τακτικα δρομολόγια αεροπορικής κίνησης ή με αμαξοστοιχίες ποιότητας του ΟΣΕ (INTERCITIES) όπου η διαδρομή ή τμήμα αυτής δεν εξυπηρετείται αεροπορικώς εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες νομών Έβρου, Ροδόπης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Λήμνου, Δωδεκανήσου, Κρήτης και Κύπρου ή διαμένουν στις περιοχές αυτές μόνιμα και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους ή οι Μονάδες που υπηρετούν αντίστοιχα απέχει άνω των 500 χιλιομέτρων.
* Για τους εφέδρους Αξιωματικούς και δοκίμους εφέδρους Αξιωματικούς ισχύει ότι και για τους Οπλίτες πλήρους θητείας του Στρατού Ξηράς.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ

* Μετά τις διαδικασίες στα συνεργεία υποδοχής, υγειονομικής εξέτασης και ένδυσης , ο νεοσύλλεκτος οδηγείται στο Λόχο που θα ανήκει και στο θάλαμο που θα διαμένει. Εκεί παραδίνει τα χαρτιά του και αφού τακτοποιηθεί από πλευράς διαδικασιών γίνεται μία πρώτη ενημέρωση για την καινούρια ζωή στο ΚΕΝ. Επίσης, θα του καθοριστεί η Διμοιρία και η Ομάδα που θα ανήκει.
* Για τυχόν απορίες δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες:
o Μία Ομάδα απαρτίζεται από 8 έως 12 στρατιώτες. Ομαδάρχης ορίζεται κληρωτός Υπαξιωματικός.
o Τρεις Ομάδες αποτελούν μία Διμοιρία. Διμοιρίτης είναι μόνιμος Υπαξιωματικός, Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ), Ανθυπολοχαγός ή Υπολοχαγός.
o Τρεις Διμοιρίες αποτελούν το Λόχο. Διοικητής Λόχου είναι κατά κανόνα Λοχαγός ή Υπολοχαγός.
* Σε κάθε θάλαμο, ανάλογα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΚΕΝ διαμένουν από 30 έως 50 στρατιώτες. Τα κρεβάτια στο θάλαμο είναι κυρίως τοποθετημένα ανά δύο (2) το ένα πάνω στο άλλο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο κτίριο του Λόχου είναι αναρτημένος ο Πίνακας Ανακοινώσεων. Εκεί βρίσκεται το Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης, που είναι δεσμευτικό για όλους τους Στρατιώτες. Σ' αυτόν τον πίνακα καθημερινά τοποθετείται η κατάσταση υπηρεσίας του προσωπικού (σκοποί, θαλαμοφύλακες κ.τ.λ.) καθώς και ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

http://i185.photobucket.com/albums/x305/steangle/programma.jpg

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το πρόγραμμα της Τρίτης και Πέμπτης τροποποιείται ανάλογα όταν εκτελείται Νυκτερινή Εκπαίδευση (ΝΕ).

Όπως φαίνεται στο ημερήσιο πρόγραμμα τις καθημερινές, 22:30 κατά το χειμερινό ωράριο και 23:00 κατά το θερινό ωράριο έχει σιωπητήριο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την ώρα πρέπει ο νεοσύλλεκτος να βρίσκεται στο κρεβάτι του. Ίσως να φαίνεται ότι είναι αρκετά νωρίς. Όμως η σωματική προσπάθεια που θα καταβάλει κατά τη βασική εκπαίδευση καθώς και το πρωινό εγερτήριο που γίνεται πολύ νωρίς επιβάλλουν να κοιμάται νωρίς το βράδυ.

Εγερτήριο το πρωί έχει στις 06:30 κατά το χειμερινό ωράριο και 06:00 κατά το θερινό ωράριο. Θα ξυπνήσει το θάλαμο ο θαλαμοφύλακας και ο Λοχίας υπηρεσίας θα φροντίσει για την έγκαιρη αφύπνιση όλων. Υπάρχει χρόνος 45 λεπτών για πλύσιμο, ξύρισμα, στρώσιμο του κρεβατιού και για την καθαριότητα στους χώρους ευθύνης. Στις 08:20 κατά το θερινό ωράριο ή 08:50 κατά το χειμερινό ωράριο πρέπει να βρίσκονται όλοι υποχρεωτικά στα εστιατόρια για λήψη του πρωινού συσσιτίου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

* Σε κάθε στρατόπεδο υπάρχει μία αίθουσα ειδικά για τους στρατιώτες, το Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ). Σ' αυτό λειτουργεί πρατήριο με φαγώσιμα, αναψυκτικά, είδη καπνιστή, είδη υγιεινής και πολλά άλλα είδη.
* Στο ημερήσιο πρόγραμμα προβλέπεται ελεύθερος χρόνος ο οποίος είναι στη διάθεση του νεοσύλλεκτου για ψυχαγωγία, άθληση ή ανάπαυση.
* Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για γυμναστική και αθλοπαιδιές.
* Υπάρχει βιβλιοθήκη με πολλά και διάφορα βιβλία για διάβασμα.
* Στη βιβλιοθήκη και στο ΚΨΜ της Μονάδας θα βρει το μηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ». Έχει ποικίλη ύλη με ενδιαφέροντα όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και γενικής φύσης θέματα.
* Ραδιόφωνο και τηλεόραση υπάρχουν στο ΚΨΜ.
* Για επικοινωνία με συγγενείς, φίλους και οικείους υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι που λειτουργούν με τηλεκάρτα. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται.
* Στο ΚΨΜ για τη διασκέδαση των οπλιτών διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις και πραγματοποιούνται διαλέξεις για εθνικά θέματα, για το AIDS, τα ναρκωτικά κ.λ.π.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΕΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

* Η πρώτη άδεια θα χορηγηθεί στον νεοσύλλεκτο την ημέρα της ορκωμοσίας. Έχει διάρκεια τρεις (3) ημέρες. Κατά τον υπόλοιπο χρόνο παραμονής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) δε θα πάρει άλλη άδεια απουσίας εκτός από 1 ή 2 Σαββατοκύριακα που θα πάρει 24ωρη ή 48ωρη άδεια.
* Μετά την ορκωμοσία και εφόσον δεν είναι υπηρεσία δικαιούται έξοδο στην πόλη και άδεια παραμονής εκτός στρατοπέδου επί δύο (2) ώρες μετά την εσπερινή πρόσκληση κατά την οποία επιτρέπεται να φορά πολιτική ενδυμασία.
* Το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο από της παρουσιάσεως του επιτρέπεται να επισκεφθούν το νεοσύλλεκτο οι συγγενείς και οι φίλοι του. Το επισκεπτήριο γίνεται το Σάββατο τις απογευματινές ώρες και την Κυριακή από 1000 έως 1300. Σε περίπτωση όμως απόλυτης ανάγκης μπορούν να τον επισκεφθούν οι οικείοι του οποιαδήποτε ημέρα κατά τις ελεύθερες ώρες.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ - ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ

Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού, υποχρεώνεται να δώσει τον πιο κάτω όρκο στη Σημαία και το
Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει καθένας.

"Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ ν' αποχωρίζομαι ποτέ απ' αυτών. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης".

Ο όρκος είναι η επίσημη υπόσχεση, που δίνεται από αυτόν που ορκίζεται στα Εθνικά και θρησκευτικά Σύμβολα, ότι θα τηρεί πιστά, όσα περιλαμβάνονται στον όρκο.

Από την υπόσχεση αυτή απαλλάσσεται αυτός που ορκίσθηκε, μετά την έξοδο του από τις τάξεις του Στρατού και την επάνοδο του στην ιδιωτική ζωή.

Οι υποχρεώσεις του όρκου, αναλαμβάνονται αυτόματα χωρίς νέα ορκωμοσία, από όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ή επιστρατεύονται.

Όσοι εντάσσονται στο σώμα των αξιωματικών, ορκίζονται, έστω και εάν προηγούμενα είχαν ορκισθεί σαν μαθητές παραγωγικών Σχολών ή σαν οπλίτες. Υπαξιωματικοί, που προάγονται σε ανθυπασπιστές δεν ορκίζονται πάλι.
'Όσοι Νεοσύλλεκτοι δηλώνουν, μη αναγνωρισμένο θρήσκευμα ή θρησκευτικοί συνειδησιακοί λόγοι δεν τους επιτρέπουν ορκωμοσία ή δηλώνουν άθεοι, η ορκωμοσία τους γίνεται στον ίδιο χώρο ή στο γραφείο του Δκτού, για μεμονωμένες περιπτώσεις, με τη διαφορά ότι δίνουν διαβεβαίωση στην Ελληνική Σημαία χρησιμοποιούντες αντί του όρου "ορκίζομαι", τη φράση "Επικαλούμενος την τιμή μου και την συνείδηση μου υπόσχομαι, να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα"
Η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο τέλος της τρίτης εβδομάδας (ημέρα Πέμπτη) περίπου 18 ημέρες από την ημέρα κατάταξης.
Αυτήν την ημέρα μπορεί να καλέσει τους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και φίλους, για να τον καμαρώσουν και να αισθανθούν υπερήφανοι για αυτόν.
Μετά την ορκωμοσία θα πάρει άδεια τριών (3) ημερών.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΤΑΔΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

Η στρατιωτική θητεία έχει την ίδια διάρκεια για κάθε κλάδο, 12 μήνες (για τους οπλίτες πλήρους θητείας)

Τα στάδια της θητείας είναι:
α. Η αρχική εκπαίδευση ή βασική εκπαίδευση μαχητή (ΚΕΝ)
β. Η εκπαίδευση στην ειδικότητα (ΕΚΕ)
γ. Η τοποθέτηση σε Μονάδες εκστρατείας (Επιχειρησιακή Εκπαίδευση)
δ. Η μετάθεση σε Μονάδες εσωτερικού (Συντήρηση Εκπαίδευσης)

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα διεξάγεται στις Μονάδες εκστρατείας.
Εάν η ειδικότητα απαιτεί εξειδίκευση, ο νεοσύλλεκτος οπλίτης μετά το κέντρο κατάταξης εκπαιδεύεται σε Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) και με τη λήξη αυτής τοποθετείται στην Μονάδα εκστρατείας.

Μετά την αρχική και ειδική εκπαίδευση τοποθετείται στις Μονάδες εκστρατείας. Εάν η μόνιμη διαμονή του βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές Θράκης - Νήσων Αν. Αιγαίου και Δωδεκανήσου, τοποθετείται σε Μονάδες που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές, εφόσον φυσικά το επιθυμεί.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Σκοπός του συστήματος είναι:
α. Η βελτίωση της επάνδρωσης των Μονάδων.
β. Η δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων των στρατευμένων
γ. Να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, καθόσον οι
καταστάσεις των μορίων θα κοινοποιούνται με τις μεταθέσεις σε κάθε Μονάδα, ώστε όλοι οι οπλίτες θα γνωρίζουν όχι μόνο που μετατίθενται αλλά και γιατί. Επιπλέον θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
δ. Να αποκλεισθεί η δυνατότητα παρέμβασης για ευνοϊκή αντιμετώπιση κάποιων οπλιτών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
1. Βασικό κριτήριο τοποθέτησης, αποτελεί ο τόπος μόνιμης διαμονής των οπλιτών, προκειμένου να ακολουθείται η γενικήπορεία με βάση το εδαφικό διαμέρισμα που προέρχονται. Επιπλέον της γενικής πορείας καθορίζεται ότι :
α. Η τοποθέτηση στη Θράκη, γίνεται κατά προτεραιότητα, από τους διαμένοντες στα εδαφικά διαμερίσματα Μακεδονίας - Ηπείρου - Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.
β. Η τοποθέτηση στις νήσους, γίνεται κατά προτεραιότητα, από τους διαμένοντες στα εδαφικά διαμερίσματα Κρήτης - Κυκλάδων - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου και Θεσσαλίας.
γ. Υπόχρεοι Μειωμένης Θητείας:
1/ 9 και 6 Μηνών:
Τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Μονάδες Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης της Θράκης και των Νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Όσοι από τους τοποθετημένους σε άλλα εδαφικά διαμερίσματα, κρίνονται εκ των υστέρων υπόχρεοι μειωμένης θητείας, θα μετακινούνται άμεσα και θα μετατίθενται σε Μονάδες όπως παραπάνω.
2/ 3 Μηνών:
Τοποθετούνται σε Μονάδες όλης της Επικράτειας, αμέσως μετά την ορκωμοσία τους. Ειδικότερα, οι έγγαμοι με τέκνο ή τέκνα, τοποθετούνται εγγύς ή στον τόπο διαμονής τους.
δ. Κατατασσόμενοι εξ' αναβολής υγείας:
Οι έχοντες προϋπηρεσία άνω των 28 ημερών, τοποθετούνται σε Μονάδα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, εφ' όσον δεν έχουν συμπληρώσει στην προηγούμενη υπηρεσία τους τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής. Εάν έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε μονάδες όλης της επικράτειας, με βάση την γενική πορεία και τον τόπο διαμονής. Οι έχοντες προϋπηρεσία 28 ημερών και κάτω, θα ενσωματώνονται και θα ακολουθούν την ΕΣΣΟ με την οποία επανακατατάχθηκαν.
2. Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις παρακάτω κατηγορίες δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία τοποθετήσεων:
α. Οι οπλίτες Ειδικών Δυνάμεων, Πεζοναύτες και της 71 Α/Μ ΤΑΞ (λόγω επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποστολής), Εφοδιασμού - Μεταφορών με ειδικότητα Ρίπτη - Συσκευαστή Αλεξιπτώτων και Υλικών, Πυροβολικού - Τεχνικού με ειδικότητες HAWK και Πυροβολικού με ειδικότητες MLRS (Τεχνικός Βοηθός Παρατηρητή - Χρήστης Η/Υ, Πυροβολητής, Τοπογράφος, Διαβιβαστής, Οδηγός Βαρέως Οχήματος Πυρ/κών), Τεθωρακισμένων με ειδικότητες LEOPARD, Μηχανικού με ειδικότητα Σκαπανέα - Ναρκαλιευτή, Αεροπορίας Στρατού και Στρατονομίας, θα τοποθετούνται στις αντίστοιχες Μονάδες.
β. Οι ψυχοκοινωνικές ειδικότητες Υγειονομικού (Ψυχολόγοι - Κοινωνιολόγοι - Κοινωνικοί Λειτουργοί) τοποθετούνται αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών σε στρατιωτικά νοσοκομεία - ΤΥΕΘ νήσων.
γ. Οι οπλίτες που λαμβάνουν από το ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ την ένδειξη "Επίλεκτος Αθλητής". Ως επίλεκτοι αθλητές χαρακτηρίζονται οι οπλίτες που είναι μέλη Εθνικών Ομάδων ή Πρωταθλητές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες.
δ. Επίσης εξαιρούνται σε εφαρμογή του άρθρου 75 του Ν. 3421/2005 «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων» :
1/ Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά την αρχική εκπαίδευση υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.
2/ Ο ένας από τους δύο αδελφούς που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από την αρχική εκπαίδευση υπηρετεί στο τόπο συμφερόντων του, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια Μονάδα του τόπου συμφερόντων τους, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής
ε. Οι οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης των σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, τοποθετούνται μετά το πέρας της αρχικής εκπαιδεύσεως σε Μονάδες πλησίον του Θεραπευτικού Κέντρου - Κοινότητας απ' όπου απεξαρτήθηκαν, εφ' όσον το ζητήσουν οι ίδιοι μετά την κατάταξη τους και αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
3. Με το Ν. 3421/2005, οι θρησκευτικοί λειτουργοί (πρεσβύτεροι, διάκονοι), μοναχοί και δόκιμοι μοναχοί, εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, καθορίζονται τα παρακάτω:
α. Κατά την κατάταξη θα προσκομίζουν κατά περίπτωση, προς απόδειξη της ιδιότητας των:
1/ Οι ορθόδοξοι χριστιανοί, θρησκευτικοί λειτουργοί το χειροτονητήριο και οι των άλλων θρησκειών και δογμάτων, αντίστοιχο αποδεικτικό.
2/ Οι μοναχοί, πιστοποίηση της κουράς τους.
β. Επιλέγονται στο όπλο του ΠΖ. Σε περίπτωση που καταταγούν σε άλλο Ο-Σ, μετατάσσονται στο ΠΖ. Απονέμεται σε αυτούς η ειδικότητα του Διαβιβαστή και τοποθετούνται σε Μονάδες, όπως και οι λοιποί οπλίτες.
γ. Είναι δυνατή η απονομή Β΄ ειδικότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
δ. Οι δόκιμοι μοναχοί και όσοι αδυνατούν να αποδείξουν την ιδιότητα τους, αντιμετωπίζονται όπως και οι λοιποί οπλίτες, χωρίς καμία διάκριση.
--------------------------------------------------------------------------
ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. Oι κληρωτοί οπλίτες ολοκλήρου θητείας μετατίθενται από τις Μονάδες Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης όπου τοποθετήθηκαν, με την συμπλήρωση τουλάχιστον 6 μηνών από παρουσιάσεως των. Πρόωρη μετακίνηση μπορεί να διαταχθεί μόνο από το ΓΕΣ, όταν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, κατόπιν εγκρίσεως του κ. ΥΕΘΑ.
2. Μετά την συμπλήρωση ενός μηνός από παρουσιάσεως στις Μονάδες τοποθετήσεως, οι ίδιοι οι οπλίτες πλήρους θητείας συμπληρώνουν, εις διπλούν την υπεύθυνη δήλωση φρουρών προτιμήσεως, με δυνατότητα επιλογής 3 Νομών για μετάθεση, έχοντας υπόψη ότι:
α. Η επιθυμία μετάθεσης εγγύτερα στο Νομό επιλογής τους, εξετάζεται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό μορίων, που προκύπτουν από την δυσκολία Μονάδος και τα κοινωνικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση φρουρών προτιμήσεως. Για τα κοινωνικά κριτήρια που επικαλούνται, απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών, τα πρωτότυπα των οποίων τηρούνται και διακινούνται όπως τα λοιπά ατομικά τους έγγραφα και παραδίδονται στους οπλίτες με την απόλυσή τους.
β. Τα μόρια λόγω δυσκολίας Μονάδας συμπληρώνονται μερίμνη ΓΕΣ/ ΔΣΠ.
γ. Τηρείται η γενική πορεία.
δ. Όσοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, θα ικανοποιούνται κατά σειρά, με μετάθεση αναλόγως των επιθυμιών και των υπηρεσιακών αναγκών.
ε. Όσοι οπλίτες διαμένουν μόνιμα στην Θράκη ή στις νήσους Ανατ. Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μετατίθενται σε Μονάδες Συντήρησης Εκπαιδεύσεως αυτών των εδαφικών διαμερισμάτων, ή παραμένουν και απολύονται από την Μονάδα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης.
3. Είναι δυνατή η μετάθεση των οπλιτών εκτός της προβλεπομένης διαδικασίας για κοινωνικούς λόγους. Η διαδικασία και τα κριτήρια για τις κατ' εξαίρεση μεταθέσεις για κοινωνικούς λόγους αφορούν στους οπλίτες που αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα από τα «όλως εξαιρετικά» κοινωνικά προβλήματα, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν διαμέσου της Μονάδος τους, μόνο οι ίδιοι, αίτηση για κατ' εξαίρεση μετάθεση, από παρουσιάσεως στη Μονάδα τοποθετήσεως. Στις αιτήσεις επισυνάπτονται υποχρεωτικώς και τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των περιπτώσεων που επικαλούνται. Διευκρινίζεται ότι για λόγους υγείας, να γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που εκδίδονται μόνο από Στρατιωτικά ή Κρατικά νοσοκομεία.
4. Οι υπόχρεοι 9μηνης μειωμένης θητείας παραμένουν κατά κανόνα στις Μονάδες που τοποθετήθηκαν, εκτός και εάν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την μετάθεσή τους σε τάγματα προκαλύψεως ή άλλες μονάδες, μετά την συμπλήρωση του ιδίου χρόνου που ισχύει για τους οπλίτες πλήρους θητείας. Για τους υπόψη οπλίτες δεν προσμετρώνται μόρια ούτε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση φρουρών προτιμήσεως. Η μετακίνησή τους μπορεί να διαταχθεί μόνο από το ΓΕΣ, κατόπιν εγκρίσεως του κ. ΥΕΘΑ. Οι υπόχρεοι 6μήνου και 3μήνου θητείας δεν μετατίθενται.
----------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
1. Αποσπάσεις οπλιτών επιτρέπονται μόνον σε ¨όλως εξαιρετικές¨ περιπτώσεις για υπηρεσιακές ανάγκες. Με τον όρο αυτό νοούνται οι περιπτώσεις που απαιτούν προσωπικό συγκεκριμένης ειδικότητας, επαγγέλματος και ειδικών γνώσεων, για την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής.
2. H απόσπαση δεν μπορεί να είναι συνολικής διάρκειας πέραν του μηνός. Αποσπάσεις μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις επιχειρησιακών αναγκών και σε απολύτως περιορισμένο αριθμό, που κρίνει το ΓΕΣ, ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί η ανάγκη στο χρονικό διάστημα του μηνός
3. Η απόσπαση στρατευμένων στρατιωτικών σε μη στρατιωτικές Αρχές απαγορεύεται. Μπορεί όμως να διατεθεί στρατευμένο προσωπικό και μέσα, για περιορισμένο χρόνο, για την ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής φύσεως (Εκτέλεση ή συντήρηση μικρών έργων κοινής ωφελείας, Ηρώων, Εκκλησιών), για βοήθεια σε συλλόγους στην άσκηση Εθνικού ή θρησκευτικού έργου. Η διάθεση των παραπάνω, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κριτήρια Αξιολογήσεως Οπλιτών

Μόρια

1. Έγγαμος με σύζυγο εγκυμονούσα:75
2. Έγγαμος:70
3. Ορφανός από πατέρα:50
4. Ορφανός από μητέρα:50
5. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (4 αδέλφια και άνω)
(Για κάθε παιδί πέραν των 4 θα λαμβάνονται επιπλέον 5 μόρια):45
6. Θάνατος μέλους οικογένειας οπλίτη (αδελφός /η -σύζυγος)
που συνέβη σε Στρατιωτική υπηρεσία και εξαιτίας αυτής:40
7. Πατέρας υπερήλικας (70χρ) ή ανάπηρος (άνω του 67%):35
8. Μητέρα υπερήλικη (70χρ) ή ανάπηρη (άνω του 67%):35
9. Αδέλφια με ειδικές ανάγκες (για κάθε ένα):25
10. Μέλος τρίτεκνης οικογένειας30
11. Διαζευγμένοι γονείς (με διαζευκτήριο):20
12. Υπηρέτηση σε μικρονήσια (για κάθε μέρα):0,6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Εκτός από τις οδηγίες που ήδη δώσαμε θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μερικές ακόμα υποχρεώσεις που έχει ο νεοσύλλεκτος. Ο νέος στρατιώτης πρέπει:

* Να είναι άψογος στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του.
* Να εκτελεί τα καθήκοντα του σκοπού της περιπόλου του θαλαμοφύλακα κ.λ.π. με συνέπεια και ακρίβεια γιατί αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια της Μονάδας και των συναδέλφων του και συνεπώς η παραμέλησή τους τιμωρείται αυστηρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται και ποινικό αδίκημα.
* Να μην απουσιάζει ποτέ αδικαιολόγητα ή αυθαίρετα και όταν βρίσκεται σε άδεια να μην παραβιάζει τα χρονικά όρια αλλά να επιστρέφει έγκαιρα στην Μονάδα του. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος να ειδοποιεί αμέσως το Φρουραρχείο ή το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα. Αν λείψει αδικαιολόγητα από τη Μονάδα του θα κηρυχθεί λιποτάκτης με σοβαρές ισόβιες συνέπειες.
* Να ανησυχεί για την ασφάλεια του οπλισμού του και άλλων κρίσιμων υλικών που έχει χρεωμένα γιατί σε περίπτωση που θα απολεστούν θα έχει σοβαρές συνέπειες.
* Να συντηρεί καθημερινά το όπλο που του το έχει εμπιστευθεί η Πατρίδα και να μην το φθείρει γιατί με αυτό θα εκπαιδευτούν κι άλλοι νεοσύλλεκτοι μετά από αυτόν.
* Να τηρεί το απόρρητο των εγγράφων και των πληροφοριών και να μην εμπιστεύεται ούτε το πιο ασήμαντο στρατιωτικό μυστικό σε άτομα ξένα προς την Υπηρεσία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pontios2681
10.02.2009, 00:49
Καλησπερα,

Οπωσ διαβασα την προσκληση για καταταξη στο στρατο,σε καποιο σημειο ανεφερε οτι οι υπηρετουντες με τεκνο ή τεκνα υπηρετουν κοντα στον τοπο διαμονης τους.Προφανως ισχυει για ολους τους εγγαμους με παιδι η παιδια(εννοω 3-6-9μηνη θητεια)?Και αν ειναι ετσι υπαρχει καποιος νομς που το οριζει κ πως μπορω να το βρω?Η στρατολογια της περιοχης μου γνωριζει?Ευχαριστω εκ των προτερων.

Daes
26.11.2010, 13:30
Πολύ κατατοπιστικό. Να διευκρυνίσουμε ότι οι αποσπάσεις πολλές φορές γίνεται να ξεπερνούν τον μήνα, δηλαδή να ανανεώνονται, πράγμα που βολεύει τόσο τους στρατώτες όσο και την υπηρεσία, ειδικά σε κάτι δυσεύρετες ειδικότητες όπως μάγειρας ή οδηγός.