Αν θέλω να εργαστώ σε ένα MacDonald's ή εργοστάσιο πχ.για να ξεκινήσω είναι εύκολο?παιρνουν...