Το patriotaki.net δεν χτίστηκε σε μια μέρα,
και ποιος θα περίμενε πως θα βρίσκετε 10 χρόνια...