Τι χαρτιά χρειάζομαι να πάρω μαζί μου από το Ελληνικό σχολείο Δημοτικό που πάνε τώρα έκτη τάξη για το Γερμανικό Σχολείο ξέρει κάποιος?